Thông tin về Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Tử vi ngày 26 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 26 tháng 1 năm 2019 tức ngày 21 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ sáu ngày 9 tháng 7 năm 2021

Xem tử vi thứ sáu ngày 9 tháng 7 năm 2021 tức ngày 30 tháng 5 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Ngày “Đại sát”

Mỗi năm kiêng 24 ngày tiết khí – mỗi tháng có 2 ngày (trừ tháng nhuận). Mọi việc đều kỵ, đặc biệt là các việc

Tử vi ngày 3 tháng 2 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2019 tức ngày 29 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021

Xem tử vi chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 tức ngày 9 tháng 2 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi ngày 6 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2019 tức ngày 1 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi ngày 13 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2019 tức ngày 8 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi ngày 9 tháng 2 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2019 tức ngày 5 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021

Xem tử vi thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 tức ngày 3 tháng 6 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2021

Xem tử vi thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2021 tức ngày 27 tháng 4 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h